Zakaj potrebujemo informacijske sisteme?

Brez informacijskih sistemov, se dan danes skorajda ne da več poslovati. So pomemben del, ki ga ne moremo izpustiti saj veliko doprinesejo samemu podjetju in poslovanju le tega. 

 

Primer kode informacijskega sistema

 

V prispevku bomo izvedeli katere so prednosti informacijskih sistemov in prikazali bomo na enem primeru zakaj je pomemben informacijski sistem v določenem oddelku podjetja. 

 

 

Glavne prednosti kakovostnih informacijskih sistemov

Začnimo z vprašanjem: kaj sploh so informacijski sistemi?

Po definicija na Wikipediji so informacijski sistemi urejeni in organizirani sistemi, ki uporabnike oskrbujejo z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje. 

 

Ena pogosta težava mnogih organizacij je, kako učinkovito upravljati nenehno naraščajoče količine podatkov, ki jih morajo shraniti v zvezi z zaposlenimi, strankami in dobavitelji.

 

S kakovostnim informacijskim sistemom in integracijo podatkov lahko podjetja pridobijo številne koristi, ki jim omogočajo doseganje poslovnih ciljev, hkrati pa ostajajo stroškovno učinkovite.

 

Predstavljamo vam pet glavnih prednosti kakovostnih informacijskih sistemov:

 1. Podatki v realnem času

Z  informacijskimi sistemi so vsi podatki posodobljeni. To je bistveno za vse elemente organizacije, od tržnega komuniciranja do financ.

 

 1. Boljša komunikacija

Člani skupine bodo lahko bolje komunicirali, če bodo imeli vedno na voljo popolnoma enake informacije. 

 

 1. Zmanjšano tveganje napak

Ker podatkov ne bo treba podvajati, je manj možnosti, da pride do človeških napak.

 

 1. Večja produktivnost

Zaposleni lahko porabijo več časa za naloge, ki bodo pripomogle k rasti podjetja, namesto da bi morali čakati, da jim bodo informacije bil poslane iz drugih oddelkov.

 

 1. Ena varna lokacija

Ker so vsi potrebni podatki shranjeni v enem informacijskem sistemu, je zaposlenim omogočen lažji dostop do ustreznih podatkov. 

 

Zgoraj so naštete glavne prednosti informacijskih sistemov. Sedaj vam bomo pa tudi razkrili še dodatne prednosti, ki pridejo zraven glavnih: 

 • efektivnost delovanja
 • zmanjšanje stroškov 
 • zagotavljanje toka informacij odločevalcem
 • boljša uporabniška izkušnja
 • boljša komunikacija s strankami 
 • program/sistem je na voljo 24/7
 • rast v komunikacijski sposobnosti in metodah

 

Vsakemu podjetju priporočamo čim hitrejšo integracijo kakovostnih informacijskih sistemov za boljše in uspešnejše poslovanje podjetja. Informacijski sistemi so prihodnost naprednega poslovanja. 

 

Zakaj je pomemben informacijski sistem v nabavni službi podjetja

 

Informacijski sistemi imajo v nabavni službi kar velik pomen. Lahko se jih uporablja na različnih ravneh v procesu odločanja, nadziranja in načrtovanja poslovanja/nabave. 

 

Je prilagodljivo orodje za:

 • zbiranje podatkov iz nabave 
 • združevanje podatkov iz nabave 
 • analiziranje podatkov iz nabave 

 

Omogočajo vpogled v vse informacije v operativni aplikaciji glede nabave različnih materialov potrebnih za poslovanje. Določi se lahko tudi raven podrobnosti kako se želi videti vse informacije. 

 

Informacijski sistemi nabave vsebujejo ključne številke, ki podjetjem pomagajo prepoznati katere materiale je potrebmo narčati in omogoči jih pregled nad evidenco vseh stvari, ki so jih nabavili že predhodno.

Prikaz elementa, ki pomeni nabava

 

V Prilagajanju so na voljo orodja, ki vam omogočajo, da v svoj informacijski sistem uporabite definirano strukturo in jo prilagodite svojim posebnim zahtevam.

Zato je tukaj informacijski sistem ODOS z modulom nabava. Kaj ta modul prinese podjetju?

Modul ODOS.Nabava omogoča:

 • preglednost podatkov
 • zanesljivost podatkov
 • optimizacijo podatkov
 • zakonsko skladnost izvedbe postopkov v nabavni službi 

 

Ves čas izvajanja nabavnega postopka z informacijskij sistemom je zagotovljena revizijska sled. Vsi procesi se izvajajo:

 •  elektronsko
 • z elektronskim potrjevanjem
 • z elektronskim odobravanjem

 

Torej informacijski sistem je pomemben v nabavni službi zato, ker pripomore k lažjemu delovanju celotnega procesa, avtomatiziran proces nabave, lažje vodenje evidence nabavnega procesa, brez potrebnih ročnih pisanj dokumentov in čas celotnega nabavnega procesa se skrajša. 

 

Kaj vse lahko še naredimo z modulom ODOS.Nabava?

 • voden proces nabave, vse od začetka nabavnega procesa pa do sprožitve postopka izdaje naročilnice
 • omogoča pripravo predlog nabavnih dokumentov, pošiljanja teh prilog 
 • omogoča vodenje odpiranja ponudb ter ocenitev ponudb
 • omogoča obveščanje uporabnikov o odobritvi nabave, spremljanje njene realizacije in obveščanje o zapadlosti nabavnih rokov
 • zaključek nabave z naročilnico ali pogodbo

 

Pa smo le prišli do konca današnjega prispevka. O tehničnih podatkih glede informacijskih sistemov bi lahko govorili na dolgo in široko, vendar smo se odločili, da vam bolj na kratko predstavimo pomen informacijskih sistemov ter zakaj so pomembni v določenem oddelku v podjetju. To pa smo naredili zato, da vam podamo lažjo predstavo zakaj so informacijski sistemi pomembni za podjetje in, da ga nato tudi vi sami pričnete implementirati v poslovanje svojega podjetja.