Zakaj se odločiti za team building firme?

Za team building firme, se nedvomno zanima vedno več podjetij, v spodnjem zapisu pa si lahko preberete zakaj je temu tako in kakšne prednosti sploh team building prinaša za različne firme in podjetja ter organizacije.

Če boste pozorno prebrali spodnji zapis, smo prepričani, da se boste tudi odločili za organizacijo team buildinga za vašo firmo in ne samo to – organizacijo teambuilding programa boste želeli zaupati neki večji firmi, ki se s tem ukvarja že več let.

Zakaj se odločiti za team building firme?

Prva in zelo očitna prednost organizacije team buildinga za firmo je v tem, da svoje zaposlene, firma poveže v nekem okolju, ki ni enako okolju na delovnem mestu. Že samo dejstvo tega prinaša prednosti in koristi, ki se jih brez raziskav, da osmisliti takoj.Team building firme

V sproščenem okolju, ki ni delovno mesto, se zaposleni nedvomno hitreje in bolj sprostijo, sproščeno vzdušje pa prispeva k boljši komunikaciji med vsemi zaposlenimi na različnih nivojih. Zato ni malo primerov, ko se ravno na team buildingih vedno več zaposlenih šele dodobra spozna med seboj, zve nekaj več sploh o družinah zaposlenih in podobno.

Obenem je team building odlična priložnost, da se tisti zaposleni, ki sicer ne dobijo priložnosti govoriti z vodstvom podjetja, bolj povežejo s svojimi vodji. Če na delovnem mestu za takšne pogovore ne najdejo ne eni ne drugi dovolj časa, je ravno team building dogodek, priložnost za marsikatero sproščujočo debato in vprašanja, ki jih lahko zaposleni postavijo svojim vodjem.

Nemalokrat se ravno na team buildingih različni nivoji zaposlenih srečajo sploh edinkrat z vizijo vodtsva podjetja, z direktorji lastniki podjetij in drugimi.

Tretja prednost team buildinga pa izhaja iz veščin, ki jih različno organizirani dogodki, lahko pomenijo za udeležence. Tako team building firme ne postaja samo nek dogodek za sindikalni izlet in piknik, ampak tudi motivacijski dogodek, preko katerega lahko zaposlenim v podjetju zagotovimo urjenje in piljenje nekaterih veščin, dodatno motivacijo (npr. v obliki podeljevanja nagrad na team buildingu) in drugo.

Eno od podjetij, ki že vrsto let prakticira team building je podjetje Steklarstvo Breg. Ugotovili so namreč, da povezovanje zaposlenih izven njihovega delovnega okolja, pozitivno vpliva na delovne rezultate. Z boljšim kolektivnim vzdušjem in miselnostjo, se je izboljšala tudi kakovost njihovih proizvodov, kot so: kuhinjska stekla, steklena vrata, steklene kabine za tuširanje

Če tudi sami razmišljate o organizaciji team buildinga za svojo firmo, se lahko obrnete tudi na povezavo zgoraj. Ali dodatne ideje za team building preverite tukaj.