Zakaj potrebujemo informacijske sisteme?

Brez informacijskih sistemov, se dan danes skorajda ne da več poslovati. So pomemben del, ki ga ne moremo izpustiti saj veliko doprinesejo samemu podjetju in poslovanju le tega.      V prispevku bomo izvedeli katere so prednosti informacijskih sistemov in prikazali bomo na enem primeru zakaj je pomemben informacijski sistem …